Inteligenţa reprezintă unul din principalele niveluri comportamentale adaptative servindu-se de procesele psihice, mai ales de cele cognitive.

Cel mai important instrument al inteligenţei este gândirea, inteligenţa realizându-se mai ales prin operaţii care dau posibilitatea elevului să descopere relaţii noi, să desprindă esenţialul din obiecte şi fenomene, să îmbine noile informaţii cu cele achiziţionate anterior.

În cursul dezvoltării sale, inteligenţa poate lua forme diferite: practică, verbală, artistică, şcolară ş.a.. Inteligenţa şcolară este factorul intelectual al reuşitei şcolare.

În perspectiva concepţiei lui J. Piaget, termenul de „inteligenţă şcolară” ar desemna echilibrul dintre asimilarea cerinţelor şcolare şi acomodarea la acestea. Inteligenţa şcolară este o formă particulară a inteligenţei, diferenţiindu-se de inteligenţa generală prin specificitatea conţinutului său. Putem defini inteligenţa şcolară numai în raport cu activitatea şcolară, ea exprimând gradul de adaptare a elevului la cerinţele activităţii de tip şcolar. Conţinutul inteligenţei şcolare depinde simultan de variaţiile permanente ale şcolii, ale sarcinilor şcolare şi ale personalităţii elevului.

Inteligenţa şcolară nu este singurul factor determinant al reuşitei şcolare, eficienţa ei fiind condiționată de gradul de organizare a întregii personalitaţi.

Pentru a evalua inteligenţa şcolară trebuie cunoscute barierele externe şi interne ale elevului, tensiunile acestuia, gradul de mobilizare a efortului voluntar etc. Rezultatele şcolare sunt influenţate atât de factorii interni nonintelectuali cât şi de cei externi, inteligenţa şcolară nereflectându-se în mod fidel în reuşita şcolară.

Alături de motivaţie şi alte aspecte ale personalităţii, reuşita şcolară este determinată şi de aptitudinea şcolară (spirit de observaţie, organizare perceptiv-motorie, atenţie, memorie, imaginaţie, gândire etc.).

Sub aspectul nivelului, structurii şi al eficienţei inteligenţei şcolare, elevii prezintă diferenţe individuale accentuate, datorită faptului că ritmul formării inteligenţei şcolare poate fi accelerat sau încetinit de numeroşi factori de origine internă şi externă.
Dacă vrem să diagnosticăm cât mai exact eficienţa inteligenţei şcolare, trebuie să studiem reuşita şcolară în procesul realizării sale.

www.jucariieducationale.ro – Magazin online de unelte psiho-educationale, instrumente nonformale si jocuri creative.

Toate drepturile rezervate Playful Learning. Orice reproducere totala sau partiala a textului se pedepseste conform legilor in vigoare.